top of page
Belöningsbaserad hästträning

Hästskola i Norr

För tidsenlig,
belöningsbaserad hästträning 

Vad är belöningsbaserad hästträning?

Belöningsbaserad hästträning innebär att vi lär hästarna önskvärda beteenden genom användning av belöningar. Oftast används matbelöningar, men det kan också vara andra saker som hästarna uppskattar, såsom kli. Vi tränar alltså med positiv förstärkning.

 

 

Vad är skillnaden?

I traditionell hästträning använder man främst tryck och eftergift (negativ förstärkning) där man lägger till ett tryck (obehag) med tex. skänklar, bett eller spön som hästen undviker genom att visa det beteendet vi vill se. Att man sedan berömmer hästen med rösten eller med lite kli kan kännas bra, men är då inte det som gör att hästen vet att den gjort rätt. 

Varför? 

Det är både ett mer etiskt korrekt och ett mer effektivt sätt att lära belöningsbaserad. Vi ser tecken på hästarna och kan även tänka oss själva att det är mycket trevligare att lära sig nya beteenden med känslor som positiv förväntan och välbehag istället för känslor som obehag, rädsla, stress eller kanske till och med smärta. 

Det är även lättare att ha en ärlig tvåvägskommunikation med hästen och att skapa en bra relation. 

 

Relationen 

I den belöningsbaserade träningen lägger vi stor vikt i att hästen deltar frivilligt i träningssituationer och har möjlighet att säga nej och får tillgång till belöningen ändå. (Självklart finns det undantagssituationer. Allas säkerhet och hästens hälsa går alltid först)

Hästens "nej" ger oss alltid värdefull information om att vi kanske behöver lägga upp vår träning på ett annorlunda sätt. Det kan även betyda att hästen i stunden kanske inte kan utföra beteendet på grund av smärta eller obehag. 

Att vi lyssnar på hästens små signaler skapar en relation som är präglad av tillit, ömsesidig respekt och bra samarbete.

Det finns inte mycket som slår känslan när hästarna glatt rusar till grinden, redo för nästa träningspass!  

Kontakta oss idag för att utforska den positiva och berikande världen av belöningsbaserad hästträning.

bottom of page