top of page
belöningsbaserad hästträning

Hästskola i Norr

För tidsenlig,
belöningsbaserad hästträning 
Villkor

Villkor för hästträning på gården:
1. Platsbokning: Vid bokning av träning bekräftar kunden att vara i fysiskt och mentalt skick för att delta i hästträning. Kunden samtycker till att följa alla säkerhetsföreskrifter och direktiv som ges av hästskolans personal.

Vid köp av våra kurser förbinder sig kunden att följa våra ordningsregler all tid hen vistas på gården och med våra hästar. Skulle kunden bryta mot våra regler har vi rätt att med omedelbar verkan stänga av hen från kvarvarande kurstid och kurstillfällen. Kursavgiften betalas inte tillbaka vid avstängning.
2. Ansvarsfriskrivning: Hästskolan friskriver sig från allt ansvar för olyckor, skador eller förluster som kan inträffa i samband med träningen på gården. Kunden samtycker till att delta på egen risk och är ansvarig för eventuella skador på person eller egendom. Företaget innehar ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.
3. Avboknings- och återbetalningspolicy: Kunden samtycker till att meddela hästskolan i god tid om avbokning eller ändring av bokad träning på gården. Vid avbokningar inom en viss tidsram kan det vara möjligt att kunden inte får någon återbetalning, enligt hästskolans policy (se nedan).
4. Ändringar i träningsschema: Hästskolan förbehåller sig rätten att ändra träningsschemat på gården på grund av ogynnsamma väderförhållanden, sjukdom hos hästarna eller andra oförutsedda omständigheter. Om ovan nämnda omständigheter inträffar erbjuds kunden alltid ett annat träningstillfälle och i undantagsfall återbetalning.

5. Betalning av hela avgiften sker i samband med bokning och krävs för att bokningen är giltig. Om inte hela summan inkommit till oss 2 bankdagar efter bokning förlorar kunden sin bokade tid/kursplats.

6. Betalning sker via Swish 1231073162.
Ange ordernumret i meddelandefältet.
Läs mer på www.getswish.se

eller på PG 663714-4

 

Villkor för online-lektioner:
1. Teknisk utrustning: Kunden ansvarar för att ha tillgång till lämplig teknisk utrustning, till exempel en dator, smartphone eller surfplatta, samt en stabil internetanslutning, för att kunna delta i online-lektionerna.
2. Konfidentialitet: Kunden ansvarar för att inte dela länkar, inloggningsuppgifter eller annan information som ger obehöriga tillgång till online-lektionerna. Kunden samtycker till att inte spela in, kopiera eller sprida online-lektionerna utan skriftligt tillstånd från hästskolan.
3. Åtkomst och tillgänglighet: Hästskolan strävar efter att tillhandahålla stabila och tillgängliga online-lektioner, men kan inte garantera kontinuerlig eller oavbruten tillgång. Kunden samtycker till att inte hålla hästskolan ansvarig för eventuell tekniskt orsakad otillgänglighet.

4.Kunden använder hästskolans material på eget ansvar.

GDPR
1. Hantering av personuppgifter: Hästskolan kommer att samla in och behandla viss personlig information från kunderna i syfte att tillhandahålla sina tjänster. Denna information kan inkludera namn, kontaktuppgifter och eventuell hästrelaterad information. Hästskolan kommer att följa alla tillämpliga dataskyddslagar och säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.
2. Dataskyddsrättigheter: Kunden har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av sina personuppgifter. Kunden har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter och att begära att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
3. Samtycke: Genom att använda hästskolans tjänster samtycker kunden till att personuppgifterna behandlas enligt beskrivningen i GDPR-texten.

Avbokningspolicy

Kurser med flera tillfällen med begränsad antal platser och kurser/föreläsningar på annan ort än Kiruna måste avbokas minst 2 veckor före kursstart för att pengarna skall kunna återbetalas. Därefter återbetalas 50% av det betalade beloppet.

Enstaka träningstilfällen, även bokade i paket om flera tillfällen kan avbokas 48 timmar innan startpunkt eller ombokas fram till 2 timmar innan startpunkt.

Mot uppvisat läkarintyg eller veterinärintyg kan betalade pengar alltid återfås före kursens startpunkt.

För kurser med flera tillfällen eller paketbokningar kan pengarna för framtida tillfällen återfås mot uppvisat läkar- eller veterinärintyg.

bottom of page